Afslag på dispensation til at opstille toiletbygning ved parkeringsplads i Slagelse Kommune

Publiceret 25-08-2020

Afslag på dispensation til at opstille toiletbygning ved parkeringsplads indenfor strandbyggelinjen på matr. 1a Espe Hgd., Boeslunde, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre toiletbygningen som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01001.

Afslag til at opstille toiletbygning ved parkeringsplads Slagelse Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent