Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af et helårshus i Tønder Kommune

Publiceret 28-08-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af et helårshus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1190,
Kongsmark, Rømø, 6792 Rømø, i Tønder Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et helårshus som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01532

Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af et helårshus

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler