Afgørelser vedrørende ansøgning om ændringer af tagkonstruktion og om etablering af tagvinduer og kviste i Fredericia Kommune

Publiceret 27-08-2020

Afgørelser vedrørende ansøgning om ændringer af tagkonstruktion og
om etablering af tagvinduer og kviste på en ejendom inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen
matr. 90d. Trelde, Fredericia Jorder, Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune.

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter Naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til at ændre taghældningen som ansøgt og til at opsætte støttestolper.
Kystdirektoratet giver desuden dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.3, nr. 10.til at etablere to mindre kviste i taget mod syd.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til tre kviste
og en mindre altan i tagfladen mod nord og en større kvist i tagfladen mod syd i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 10 og § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Kystdirektoratet giver også afslag op ansøgning om at inddrage en del af loftet til bolig i medfør af § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03236

Afgørelser vedrørende ansøgning om ændringer af tagkonstruktion.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler