Afgørelser om genopførelse af carport og udhus i Lolland Kommune

Publiceret 04-08-2020

Afgørelser om genopførelse af carport og udhus i strandbeskyttelses-linjen på matr.32h, Vesternæs By, Kappel, Albuen 2, 4900 Nakskov, Lolland Kommune

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til opførelse af carport og udhus på 49 m² i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.


Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til opførelse af en bebyggelse – carport og skur - som ansøgt på i alt 30 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02475

Afgørelser om genopførelse af carport og udhus i Lolland Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent