Ændring af gældende dispensation til opstilling af større transformator i Vordingborg Kommune

Publiceret 26-08-2020

Ændring af gældende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af større transformator mv. ved anlæg af ladestation på Farø rasteplads, matr.4, Farø Ø, Bogø, Grønsundvej 699, 4793 Bogø By, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af større transformator, ændringer af kantsten og beplantning som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02725

Ændring af gældende dispensation til opstilling af større transformator

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent