Tilladelse til placering og udformning af maskinhus

Publiceret 21-04-2020

Tilladelse til placering og udformning af maskinhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1t Tårupgård Hgd., Tårup, Virksundvej 60A og 60B, 8831 Løgstrup, i Viborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af maskinhus på 60 m2 med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02427.

Tilladelse til maskinhus.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler