Tilladelse til opførelse af tilbygning til maskinhus og dispensation til vildmarksbad

Publiceret 29-04-2020

Tilladelse til opførelse af tilbygning til maskinhus og dispensation til vildmarksbad inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejen-dommen matr.2a, Strandgårde, Gammelsogn, Tueshøj 9, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til udvidelse af maskinhus med en tilbygning med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Dispensation
Kystdirektoratet giver hermed dispensation tilladelse efter naturbeskyttelses-lovens2 § 15, stk. 1, jf. § 65b, stk. 3, nr. 1, til opførelse af vildmarksbad med en placering som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.


Kystdirektoratet finder at skuret på 6,5 m² er umiddelbart tilladt og ikke omfattet at reglerne om strandbeskyttelse jf. § 15a, stk. 3.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01334

Tilladelse til opførelse af tilbygning til maskinhus og dispensation til vildmarksbad.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent