Tilladelse til genopførelse af landbrugsbyggeri

Publiceret 03-04-2020

Tilladelse til placering og udformning af landbrugsbyggeri inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 38a Herslev By, Herslev beliggende Bognæsvej 16 i Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af landbrugsbyggeri med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01128.

Tilladelse til genopførelse af landbrugsbyggeri i Lejre Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent