Tilladelse til ændring af tagkonstruktionen på eksisterende landbrugsbygning

Publiceret 02-04-2020

Tilladelse til ændring af tagkonstruktionen på eksisterende landbrugsbygning på matr.21d, Bogø By, Bogø, Vesternæsvej 7, 4793 Bogø, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til ændring af tagkonstruktionen med en udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02604

Tilladelse til ændring af tagkonstruktionen på eksisterende landbrugsbygning.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent