Rammedispensation til depotpladser og køreplader

Publiceret 23-04-2020

Rammedispensation til depotpladser og køreplader i 2020, 2021 og 2022 i forbindelse med strandrensning inden for strandbeskyttelseslinjen på fire lokaliteter ved Køgebugt i Greve Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til depotpladser og køreplader i forbindelse med strandrensning i 2020, 2021 og 2022.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Dispensationen er gældende til og med 15. oktober 2022
  • Depotpladser og køreplader udlægges kun i perioden 22. maj til 15. oktober i 2020, samt 15. april til 15. oktober i 2021 og 2022.
  • Kørepladerne fjernes i de mellemliggende perioder.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00733.

Rammedispensation til depotpladser og køreplader i forbindelse med strandrensning.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig