Rammedispensation til afholdelse af Vikingemarked

Publiceret 20-04-2020

Rammedispensation til afholdelse af Vikingemarked inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4a Hegedal, Hobro Jorder, i Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver hermed rammedispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Vikingemarked som ansøgt i 2021, 2022 og 2023.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Dispensationen er gældende for den første weekend i august i 2021, 2022 og 2023.
  • Arealerne efter hvert arrangement fremstår ryddeligt som før ibrugtagning.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01167.

Rammedispensation til Vikingemarked i Hobro.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler