Rammedispensation til afholdelse af LYST Festival 2020-2022

Publiceret 02-04-2020

Rammedispensation til afholdelse af LYST Festival 2020-2022 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 9f og 13f Lynæs By, Torup, Lynæs Havnevej 8, 3390 Hundested, i Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af LYST Festival på 2 dages varighed i perioden 2020-2022.

Vilkår for dispensation Dispensationen er meddelt med følgende vilkår:

  • Der kan afholdes én LYST Festival pr. år i årene 2020, 2021 og 2022 på to dages varighed med opstillings- og nedpakningsdage som beskrevet for 2020
  • Der kan opstilles midlertidige telte, scener, bespisningsfaciliteter og anlæg, der tjener områdets konkrete anvendelse ved arrangementet inden for det afgrænsede område på fig. 2.
  • Arrangementet afholdes i overensstemmelse med områdets ejere. 
  • Området efterlades opryddet efter arrangementet er overstået.
  • Det opstillede hegn må ikke hindre offentlighedens mulighed for passage langs kysten.
  • Såfremt arrangementet i fremtiden afviger betydeligt for forholdende beskrevet i denne afgørelse, skal Kystdirektoratet ansøges på ny.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00985.

Rammedispensation til afholdelse af LYST Festival 2020-2022.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig