Ny afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 03-04-2020

Ny afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet har truffet ny afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Vesthimmerlands Kommune. Denne afgørelse erstatter Kystdirektoratets
afgørelse af 11. december 2019.

I medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 69, stk. 3, jf. § 69, stk. 1, har Kystdirektoratet truffet følgende afgørelse:

  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Rønbjerg Havn imødekommes delvist.
  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Løgstør Kanalhavn imødekommes delvist (denne del af nærværende afgørelse er identisk med afgørelsen af 11. december 2019.

Begrundelsen for afgørelsen samt kortbilag fremgår af bilag 1-2.

Ny afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen i Vesthimmerlands Kommune.pdf

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler