Lovliggørende dispensation til slæbested

Publiceret 14-04-2020

Lovliggørende dispensation til slæbested inden for strandbeskyttelseslinjen ud for matr. nr. 7000i V. Åby By, V. Åby,
Strandvejen 136, 5600 Faaborg, i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af slæbestedet som ansøgt.

Vilkår
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
- Slæbestedet skal være offentligt tilgængeligt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02238

Lovliggørende dispensation til slæbested.

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler