Dispensation til udstykning

Publiceret 20-04-2020

Dispensation til udstykning inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 2s, Venø By, Venø, Sønderskovvej 20, 7600 Struer.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning på ca. 3,25 ha, jf. redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01133

Dispensation til udstykning.

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler