Dispensation til udskiftning af toiletbygning

Publiceret 15-04-2020

Dispensation til udskiftning af toiletbygning i Korsør Lystskov inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 343a Korsør Markjorder, Korsør Lystskov 100, 4220 Korsør, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af toiletbygning som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01057.

Dispensation til udskiftning af toiletbygning.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler