Dispensation til tilbygning og ny bygning på Skole- og Behandlingshjemmet Orøstrand

Publiceret 16-04-2020

Dispensation til tilbygning og ny bygning på Skole- og
Behandlingshjemmet Orøstrand inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 55l og matr. nr 55b Bybjerg By, Orø, beliggende Stænget 6, 44305 Orø, Holbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1 jf. § 15, til en tilbygning til de eksisterende bygninger og en nybygning på Skole- og Behandlingshjemmet Orøstrand.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03550

Dispensation Orø.

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler