Dispensation til terrænændring

Publiceret 15-04-2020

Dispensation til terrænændring indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr.25a, Østrup By, Østrup, Grusgyden 67, 5450 Otterup, Nordfyns kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænreguleringen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02857

Dispensation til terrænændring.

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler