Dispensation til pumpeskur ifm. landbrug

Publiceret 03-04-2020

Dispensation til pumpeskur ifm. landbrug inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 17ab, V. Hassing By, V. Hassing, 9310 Vodskov, i Aalborg kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte pumpeskur.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01528

Dispensation til pumpeskur ifm. landbrug.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler