Dispensation til opstilling af midlertidig beboelsesvogn

Publiceret 22-04-2020

Dispensation til opstilling af midlertidig beboelsesvogn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6b Omø By, Omø, Horsekærsvej 1, 4245 Omø, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af midlertidig beboelsesvogn jf. redegørelsen i afgørelsen.

Dispensationen er gældende frem til den 31. december 2020. Herefter skal der, såfremt det ønskes, søges om forlængelse eller beboelsesvognen skal fjernes.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Arealet hvor beboelsesvognen er placeret retableres efter brug.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00731.

Dispensation til midlertidig beboelsesvogn.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler