Dispensation til opsætning af aflåselige spærring inkl. skiltning på arbejdssti

Publiceret 22-04-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af aflåselige spærring inkl. skiltning på arbejdssti på det sydlige dige ved Skive/Karup Å, matr.14aq. Glattrup, Skive Jorder By, Skive, og matr.14go, Glattrup, Skive Jorder By, Skive.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til at Skive Kommune kan opsætte to aflåselig spærrebomme med tilhørende sideafspærringer som beskrevet i redegørelsen - én i hver ende af diget. Bommene forsynes med skiltning om adgangsforbud på diget.
Der kan endvidere ved adgangen til diget ved begge tilslutninger til offentlig vej/sti skiltes med, at der ikke er gennemgang ad diget.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00414

Dispensation til opsætning af aflåselige spærring inkl. skiltning på arbejdssti.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent