Dispensation til opsætning af 3 informationsskilte

Publiceret 23-04-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af 3 informationsskilte i Sønderborg Kommune - matr.7000c Augustenborg, matr.1018 Skovby, Lysabild og matr.14 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 3 skilte som beskrevet i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00558.

Dispensation - informationsskilte.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent