Dispensation til ombygning og udvidelse af beboelse

Publiceret 14-04-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ombygning og udvidelse af beboelse på matr.1d, Strandmarken, Hasle Jorder, Levkavej 6, 3790 Hasle, Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til ombygning og udvidelsen af boligen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03386

Dispensation til ombygning og udvidelse af beboelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent