Dispensation til ombygning af garage

Publiceret 29-04-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ombygning af garage, hvor del af garage ændres til beboelse på matr.11, Fårtoft By, Thisted, Fårtoftvej 230, Fårtoft, 7700 Thisted, Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til konvertering af garageareal til bolig som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01212

Dispensation til ombygning af garage.

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler