Dispensation til offentlige rekreative anlæg på Endelave Havn

Publiceret 03-04-2020

Dispensation til offentlige rekreative anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen på Endelave Havn, matr. 7000a, Endelave By, Endelave, Endelave Havn 1, 8789 Endelave, Horsens

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Der er den 3. april 2020 meddelt tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven til de dele af anlægget der etableres på søterritoriet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02124.

Dispensation til offentlige rekreative anlæg på Endelave Havn.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler