Dispensation til nye skel og privat fælles sti, Skaboeshusevej 110, Nyborg

Publiceret 23-04-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til fastlæggelse af nye skel og udlæg af privat fælles sti på matr.1rr, Nyborg Markjorder, Skaboeshusevej 110, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til fastlæggelse af skel og udlæg af sti som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03297.

Dispensation nye skel og fælles sti Skaboeshusevej 110 Nyborg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent