Dispensation til midlertidig camping og parkering

Publiceret 03-04-2020

Dispensation til midlertidig camping og parkering inden for strandbeskyttelseslinjen. matr.2a, Brundby By, Tranebjerg, Strandvejen 62, 8305 Samsø, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig camping og parkering som ansøgt.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Arealet må ikke anvendes til parkering af traktorer
  • Pladsen må forberedes med toiletfaciliteter m.v. fra tirsdag i uge 28.
  • Arealet må benyttes fra torsdag i uge 28 og skal være ryddet for gæster, telte, campingvogne og andre køretøjer senest mandag i uge 29.
  • Området skal være ryddet for affaldscontainere, toiletvogne m.v. tirsdag i uge 29.
  • Foreningens campingreglement tydeliggøres for brugerne og overholdes i
    hele perioden.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00398.

Dispensation til midlertidig camping og parkering.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent