Dispensation til legeplads, Kobækvej 97, Skælskær

Publiceret 22-04-2020

Dispensation til legeplads inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 117k Skælskør Overdrev, Kobækvej 97, 4230 Skælskør, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til legeplads.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02699.

Dispensation til legeplads på Kobækvej 97, 4230 Skælskør, i Slagelse Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig