Dispensation til hævet nedsivningsanlæg

Publiceret 14-04-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til hævet nedsivningsanlæg ved genopførelse af sommerhus på matr.21f, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg, Ålbækvej 64, 9982 Ålbæk, Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65 b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en mile til det hævede nedsivningsanlæg samt samletank og spulebrønd i niveau med terræn.

Ved henvendelse om sagen oplys sagsnummer 20/01199

Dispensation til hævet nedsivningsanlæg.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent