Dispensation til genopførsel og anvendelse af byggeri

Publiceret 02-04-2020

Dispensation til genopførsel og anvendelse af byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.40a, Jegindø By, Jegindø, Havnevej 34, 7790 Thyholm, Jegindø, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1. jf. § 15, til genopførslen og byttet mellem bolig og driftsbygning.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Boligen må kun have en boligenhed, hvorfor der ikke må indrettes bad eller køkken i annekset i den gamle bygningsenhed.
  • Ejer dokumenterer over for Kystdirektoratet, at den fraflyttede boligenhed er overgået til erhverv, i umiddelbar forlængelse af byggeriet. Dog senest 3½ år fra denne dispensation, hvis dispensationen udnyttes.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00023.

Dispensation til genopførsel og anvendelse af byggeri på matr.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler