Dispensation til genopførelse og udvidelse af sommerhus

Publiceret 29-04-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse og udvidelse af sommerhus på matr.1af, Tårupgård Hgd., Tårup, Pamhulevej 15, 8831 Løgstrup, Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af sommerhuset som ansøgt med et areal på 62 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00422

Dispensation til genopførelse og udvidelse af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent