Dispensation til genopførelse af sommerhus i Skive Kommune

Publiceret 15-04-2020

Dispensation til genopførelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6æ, Harre By, Harre, Harrevigvej 15, 7870 Roslev, i Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til genopførelse og flytning af sommerhus på 71 m2.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00848.

Dispensation til genopførelse af sommerhus i Skive Kommune.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler