Dispensation til genopførelse af aktivitets-/servicebygning

Publiceret 03-04-2020

Dispensation til genopførelse af aktivitets-/servicebygning inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 10a Nørreskoven,
Vejle Jorder, Tirsbæk Strandvej 2, 7100 Vejle, i Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af aktivitets-/servicebygning.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

- Bygningens primærfunktion forsat skal være arbejdes sted for
  kommunens medarbejder.
- Den sekundære funktion vil være udlejning af bygningen efter arbejdstid for alle interesseret.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01525

Dispensation til genopførelse af aktivitets - servicebygning.

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler