Dispensation til flytning af udhus

Publiceret 02-04-2020

Dispensation til flytning af udhus delvist ind på strandbeskyttelses-linjen på matr.3q, Sdr. Thise By, Thise, Sundsørevej 20 7870 Roslev, Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, f. § 15, til genopførelse af udhuset med en beliggenhed delvist inden for strandbeskyttelseslinjen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02847

Dispensation til flytning af udhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent