Dispensation til facadeændringer

Publiceret 02-04-2020

Dispensation til facadeændringer inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 28d, Sønderby By, Sønderby, Å Strandvej 26, 5631 Ebberup,
Assens

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til facadeændringer.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02417.

Dispensation til facadeændringer inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler