Dispensation til etablering af vej og rampe, samt midlertidig bygge- og oplagsplads

Publiceret 30-04-2020

Dispensation til etablering af vej og rampe, samt midlertidig bygge- og oplagsplads inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a Den nordlige Del, Harboøre, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, i Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af vej og rampe, samt midlertidig bygge- og oplagsplads.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Dispensationen til den midlertidige bygge- og oplagsplads er gældende fra 1. juni 2020 til 1. juni 2022. Området skal efter denne periode efterlades ryddeligt og reetableret.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03551.

Dispensation til etablering af vej og rampe samt midlertidig bygge- og oplagsplads.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig