Dispensation til etablering af toiletbygning i Viborg Kommune

Publiceret 15-04-2020

Dispensation til etablering af toiletbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 20e, Knudby By, Tårup, Fjordvej 6B, 8831 Løgstrup, i Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af toiletbygning som ansøgt.

Ved spørgsmål venligs henvis til sagsnummer 19/02200.

Dispensation til etablering af toiletbygning i Viborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler