Dispensation til etablering af rundkørsel, omfartsvej med tilhørende grøfter, forlængelse af eksisterende cykelsti samt tilhørende matrikulære ændringer

Publiceret 30-04-2020

Dispensation til etablering af rundkørsel, omfartsvej med tilhørende grøfter, forlængelse af eksisterende cykelsti samt tilhørende matrikulære ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendomme matr. nr. 211mv, 34fl, 34fm, 35b, 217h, 217z og 37da Søgård Hgd., Nysogn, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af rundkørsel, omfartsvej med tilhørende grøfter samt forlængelse af eksisterende cykelsti som beskrevet, samt tilhørende matrikulære ændringer.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00311.

Dispensation til rundkørsel omfartsvej mv_.pdf

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler