Dispensation til etablering af pumpehus og vandsilo

Publiceret 14-04-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af pumpehus og vandsilo, matr.41d, Vesterby By, Fejø, Skaløvej 27, 4944 Fejø, Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til silo og pumpehus.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00403

Dispensation til etablering af pumpehus og vandsilo.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent