Dispensation til etablering af nyt skel

Publiceret 14-04-2020

Dispensation til etablering af nyt skel inden for strandbeskyttelses-linjen ved arealoverførsel fra matr. 29, St. Rise by, Rise, Søndre for udvidelse af offentlig parkeringsplads på matr. 7000i St. Rise by, Rise, 5970 Ærøskøbing, Ærø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1
§ 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af nyt skel og den ansøgte arealoverførsel samt anvendelse af arealet til parkering. Anvendelsen skal ske uden anlæg på arealet.

Ved henvendelse om sagen venligt oplys sagsnummer 20/00184

Dispensation til etablering af nyt skel.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent