Dispensation til etablering af landbrugsbyggeri, etablering af ridebaner m.m., Valdemars Slot, Tåsinge

Publiceret 27-04-2020

Tilladelse til placering og udformning ved udvidelse af landbrugsbyggeri samt dispensation til etablering af ridebaner, mv. inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a m.fl. Valdemars Slot Hgd., Bregninge beliggende Slotsalléen 1, Tåsinge i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af landbrugsbyggeri med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen samt dispensation efter § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1 til etablering af ridebaner og periodevis opstilling af faciliteter i tilknytning hertil, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00482.

Dispensation til etablering af hestecenter på Valdemars Slot, Svendborg Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent