Dispensation til etablering af faciliteter og anlæg til badestranden i Valbyparken, Københavns kommune

Publiceret 24-04-2020

Dispensation til etablering af faciliteter og anlæg til badestranden i Valbyparken inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1966 Valby, København og 570 Kongens Enghave, København, i Københavns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til faciliteter og anlæg til badestranden i Valbyparken:
1. Betonkant
2. Udvidelse af grusplads inkl. etablering af handikapparkering
3. Trapper fra sti til strand
4. Terrassering
5. Toiletbygning
6. Græsarmering til stranden og ved parkering for redningskøretøjer
7. Cykelparkering

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/01018.

Dispensation til etablering af faciliteter og anlæg til badestranden i Valbyparken i Københavns Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig