Dispensation til at opstille et badevandsskilt

Publiceret 02-04-2020

Dispensation til at opstille et badevandsskilt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 9h, Mosede By, Karlslunde, Mosede Strandvej 87, 2670 Greve, i Greve Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opstille et badevandsskilt som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00999.

Dispensation til badevandsskilt ved Mosede Fort.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler