Dispensation til at opsætte telte mv. ifm. Hornbæk Havnefest

Publiceret 02-04-2020

Dispensation til at opstille telte mv og til at afholde aktiviteter inden for strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med afholdelsen af Hornbæk Havnefest sidste weekend i juli for årene 2020, 2021 og 2022.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00353.

Dispensation til at opstille telte mv

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler