Dispensation til at ændre udløbsbygværk og til arbejdsareal

Publiceret 03-04-2020

Dispensation til at ændre udløbsbygværk og til arbejdsareal inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 182a, Allinge Bygrunde, Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
- Arbejdsarealet skal retableres umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02413

Dispensation til at ændre udløbsbygværk og til arbejdsareal.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler