Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 14-04-2020

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen ml. matr. nr. 7000a og 6a, begge Sundby By, Sundby, Sundby Havn Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1
§ 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02835

Dispensation til arealoverførsel af et areal på Sundby Havn.

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler