Dispensation til arealoverførsel ved rensningsanlæg

Publiceret 08-04-2020

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen ml. matr. nr. 2c og matr. nr. 2e, Løkkeby by, Tullebølle, Løkkeby Strandvej 8B, Løkkeby, 5953 Tranekær, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1
§ 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel. Der meddeles endvidere dispensation til flytning af hegn og genetablering af beplantningsbælte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00347

Dispensation til arealoverførsel ved rensningsanlæg.

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler