Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 08-04-2020

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen ml. matr. nr. 202 og 57, begge Knud, Fjelstrup, Søndersvig Strandvej 34, og 32, Haderslev Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1
§ 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00055

Dispensation til arealoverførsel (vejadgang til offentlig vej)

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler