Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 30-04-2020

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen mellem ejendommene matr. nr. 6iu og 6dp Brejning By, Gauerslund, Dyrehaven 24-28, 7080 Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 jf. § 15, til arealoverførsel af i alt 1470 m2 fra matr. nr. 6iu til matr. nr. 6dp Brejning By, Gauerslund, som angivet i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da vnligst til j.nr. 19/02552.

Dispensation - arealoverførsel.pdf

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler