Dispensation til affaldssortering og affaldsudstilling ved Blå Flag strande, Slagelse kommune

Publiceret 27-04-2020

Dispensation til containere til affaldssortering og til affaldsudstilling inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. matr.5b Bildsø By, Kirke Stillinge, og matr. 129a Korsør Markjorder, begge i Slagelse kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00590.

Dispensation til containere til affaldssortering og til affaldsudstilling inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler